nl   fr   en   

Ik wil een bedrijf kopen

Onze specialiteit is het begeleiden van het verkoopproces van een bedrijf. Natuurlijk brengt dit met zich mee dat wij ook uitermate goed geplaatst zijn om aan de andere kant van de tafel plaats te nemen en u bij te staan indien u andere bedrijven wenst over te nemen.

Wanneer Merodis een dergelijk aankoopmandaat opneemt is het de bedoeling om, gebaseerd op uw objectieven en risicoprofiel, te komen tot een overname die waarde creëert voor en vlot kan worden gïntegreerd in uw onderneming. Bij een aankoopmandaat zijn dit de zaken die Merodis voor u doet:

  • In overleg met u, bepalen wat de doelstellingen van de overname zijn en vastleggen aan welke criteria het over te nemen bedrijf dient te voldoen;
  • In kaart brengen van de doelmarkt(en) en identificatie van de mogelijk over te nemen bedrijven;
  • Maken van presentatiemateriaal over uw bedrijf om zo op gepaste wijze met de mogelijke overnamedoelwitten in contact te treden;
  • Nakijken en/of voorbereiden van geheimhoudings- en intentieverklaringen;
  • Bepalen van de waarde van de overnamekandidaat, rekening houdend met verschillende synergiescenario’s
  • Plannen en begeleiden van het boekenonderzoek (due diligence) van het overnamedoelwit;
  • Voeren of begeleiden van de aankooponderhandelingen en adviseren over de structuur van de transactie;
  • Ondersteuning bieden bij de eventuele zoektocht naar financiering