nl   fr   en   

Ik wil mijn bedrijf verkopen

Merodis begeleidt bedrijfsleiders en bedrijfseigenaars (dit kunnen individuele aandeelhouders maar ook private equity groepen zijn) bij de verkoop van hun bedrijf en bij het afstoten van dochterondernemingen of niet langer als strategisch beschouwde activiteiten. Naast het maximaliseren van de prijs worden ook de  andere belangrijke aspecten van een verkoop niet uit het oog verloren, zoals bijvoorbeeld het behoud van de tewerkstelling en de match met de bedrijfscultuur van de kopende partij.

Het verkopen van een bedrijf is niet iets dat u elke dag doet. Wij daarentegen wel! Geregeld komen er ondernemers bij ons die eerst zelf een tijdje geprobeerd hebben hun bedrijf aan de man te brengen maar tot de vaststelling kwamen dat er heel wat uitdagingen en obstakels zijn in een verkooptraject, dat het allesbehalve evident is om meerdere geïnteresseerde partijen te vinden en om deze dan ook nog tegen elkaar te laten opbieden en vooral dat het uiterst moeilijk is om al deze spreekwoordelijke ballen tegelijk in de lucht te houden en dit binnen een aanvaardbaar tijdsbestek. Merodis heeft over de jaren de kennis en de kunde verworven om een dergelijk verkoopproces op een georganiseerde wijze te laten verlopen en om te gaan met de specifieke omstandigheden en opportuniteiten die telkens bij een dergelijk verkoopproces komen kijken.

De op maat gevoerde begeleiding van een onderneming en haar aandeelhouders tijdens het verkoopproces is één van de belangrijkste aandachtspunten van onze fusie- en overnamediensten. Elke dossier is anders, maar door onze jarenlange ervaring opgedaan in eerder succesvol afgesloten transacties en dit in een verscheidenheid van sectoren, hebben wij het meeste nu wel al gezien. Een ander speerpunt van onze diensten is discretie: wij staan garant voor een vertrouwelijk verkoopproces waarbij de relatie met uw klanten, leveranciers en werknemers niet in gevaar wordt gebracht.

In zee gaan met Merodis betekent een actieve begeleiding van het verkoopproces en indien gewenst, een totale ontzorging. Merodis verzamelt en analyseert uw bedrijfsinformatie, bepaalt de sterke en zwakke punten, identificeert mogelijke synergieën, bereidt het informatiepakket voor en ontwikkelt strategieën om de prijs te maximaliseren. Alles staat bij ons in het teken van het maximaliseren van uw doelstellingen op het gebied van prijs, transactiestructuur en de continuïteit van uw bedrijf na de transactie.

Concreet doet Merodis de volgende zaken bij een verkoopsmandaat:

 • Grondige analyse van uw bedrijfsplan;
 • Het opstellen van een vertrouwelijk informatiepakket en anoniem profiel over uw bedrijf;
 • Identificatie van de potentiële strategische kopers, financiële kopers (private equity fondsen) en individuele kopers;
 • Geheimhoudingsovereenkomsten nakijken en/of voorbereiden;
 • Begeleiding bij het plannen en organiseren van de due diligence / de dataroom;
 • Stimuleren van de concurrentie tussen de geselecteerde kandidaat-kopers;
 • Begeleiden van de due diligence interacties en de bijhorende informatiestroom;
 • Het onderhandelen van de prijs, modaliteiten en structuur van de transactie;
 • Het verstrekken van advies betreffende en het analyseren van de intentieverklaringen en koopovereenkomsten;
 • In parallel samenwerken met uw fusie-en overname advocaten, accountants en andere adviseurs en dit m.b.t. alle aspecten van de transactie;
 • Onze kennis en kunde aanwenden om een succesvolle transactie te sluiten.