nl   fr   en   

Kapitaalverhoging

Extra kapitaal stimuleert de groei van uw bedrijf en creeërt nieuwe mogelijkheden. Het kan aangewend worden voor expansie, herkapitalisatie of liquiditeitsvereisten van aandeelhouders, leveraged buy-outs, overnames en schuldherfinanciering. Wat ook het doel is van dit bijkomende kapitaal, Merodis kan u helpen bij het ontwikkelen van een passende financieringsstrategie, bij het bepalen van de optimale transactiestructuur en bij het vinden van investeerders zodat u uw strategische en financiële doelstellingen verder kan ontwikkelen.

Door de jarenlange ervaring bij Merodis maar ook tijdens ons vorig leven in de marktenzalen van grote Belgische en buitenlandse banken, zit het ophalen van kapitaal in de genen van de partners van Merodis. Niet alleen hebben wij een diepgaande kennis van het investeerderslandschap in Europa (zowel strategische, financiële als institutionele investeerders), wij weten ook hoe een equity story moet verteld worden, wat investeerders zoeken in een bedrijf en wat zij willen horen. Wij kunnen als objectieve adviseurs een breed scala aan financieringsopties presenteren om ervoor te zorgen dat de gekozen financiering afgestemd is op uw specifieke doelstellingen en strategie.

Wat wij voor u doen bij een kapitaalverhoging:

 • Evalueren van de verschillende alternatieven om kapitaal op te halen: via schuld, aandelen of een hybride vorm;
 • Een grondige analyse van uw bedrijfsplan;
 • Het opstellen van een vertrouwelijk informatiepakket en een anoniem profiel over uw bedrijf en de beoogde kapitaalronde;
 • Het identificeren en contacteren van potentiële investeerders;
 • Het verstrekken van advies betreffende en het analyseren van de intentieverklaringen, prijsbepalingen, underwriting criteria, convenanten en andere voorwaarden;
 • Begeleiding bij het plannen en organiseren van de due diligence / de dataroom;
 • Nakijken en/of voorbereiden van geheimhoudingsovereenkomsten
 • Begeleiden van de due diligence interacties en de bijhorende informatiestroom
 • Het onderhandelen van de prijs, modaliteiten en structuur van de transactie om deze optimaal af te stemmen op uw doelstellingen
 • In parallel samenwerken met uw fusie-en overname advocaten, accountants en andere adviseurs en dit m.b.t. alle aspecten van de transactie;
 • Onze kennis en kunde aanwenden om een succesvolle transactie te sluiten.