nl   fr   en   
Credit Monthly

Schuldfinanciering

Merodis helpt kleine en middelgrote ondernemingen bij het ophalen van schuldfinanciering, buiten de traditionele weg via de banken om. De manier waarop dit gebeurt is door het uitgeven van obligaties of het afsluiten van zogenaamde bilaterale leningovereenkomsten, rechtstreeks met geïnteresseerde institutionele partijen zoals verzekeraars, pensioenfondsen, family offices maar ook fondsen, gespecialiseerd in private schuld/mezzanine. Deze markt van ‘private plaatsingen’ groeit in een snel tempo aangezien desintermediatie (proces in de financiële wereld waarbij partijen steeds minder gebruik gaan maken van banken en direct zelf transacties met elkaar gaan doen) sinds de financiële crisis in 2008 aantrekt in Europa. Bij Merodis kunnen we u helpen bij de soft sounding van investeerders waarbij wordt gepeild naar de appetijt in de markt voor uw bedrijf als emittent, het opstellen van het nodige marketingmateriaal over uw bedrijf, de organisatie van roadshows, de prijsbepaling van de transactie, het opstellen en onderhandelen van de documentatie en het vinden van geïnteresseerde investeerders.

Sinds de financiële crisis is de te grote afhankelijkheid van bankfinanciering in Europa afgenomen daar desintermediatie aantrekt. Tijdens die financiële crisis werd het namelijk pijnlijk duidelijk dat een diversificatie van de verschillende financieringsbronnen noodzakelijk is, want net op het moment dat de nood het hoogste was, droogde de liquiditeit bij de banken op. Het is deze diversificatie die het succes verklaart van ‘private plaatsingen’, een markt die vandaag in Europa meer dan EUR 40 miljard bedraagt. Private plaatsingen hebben hun plaats tussen benchmark bedrijfsobligaties en bankfinanciering. De documentatie voor deze plaatsingen is eenvoudiger, flexibeler en gestandaardiseerder geworden. De prijsbepaling is competitief en looptijden zijn meestal langer dan voor traditionele bankleningen. Het zorgt voor een gediversifieerde, stabiele financieringsmix en is een belangrijke eerste stap in de richting van kapitaalmarkten. Daarnaast is het natuurlijk een geweldige marketingtool die de investeerdersbasis van uw bedrijf verder dan uw traditionele huisbanken uitbreidt. Belangrijk in dit aspect is de uitbreiding met investeerders die niet op zoek zijn naar cross-selling of het aanbieden van bijkomende diensten, maar enkel gericht zijn op het verstrekken van financiering. In de afgelopen jaren is de Belgische markt actiever geworden met verschillende transacties per jaar door bedrijven die de voordelen van private plaatsingen ontdekken.

Merodis kan uw onafhankelijke en onpartijdige adviseur zijn voor dit soort financieringstransacties. Concreet doen wij dan het volgende voor u:

  • Helpen bij het begrijpen van de ins en outs van de private plaatsing markt met regelmatige marktupdates en inzichten (potentiële interesse van investeerders, regulering, prijsstelling, looptijden, gedane transacties, convenanten…);
  • Potentiële investeerders identificeren en de dialoog en informatiestroom tussen u en de investeerders beheren;
  • De appetijt van de markt testen door het organiseren van meetings met potentiële investeerders;
  • Het samenstellen van een informatiepakket over uw bedrijf;
  • Opstellen van de inschrijvingsovereenkomst en assisteren bij de onderhandelingen over de belangrijkste voorwaarden van de transactie (opstellen van de Finale Term Sheet, die alle financiële bepalingen van de transactie beschrijft);
  • Het in goede banen leiden van de afsluiting en de afwikkeling van de transactie;
  • Zorgen voor een follow-up van de transactie: een private plaatsing is een langetermijnoplossing voor financiering en het is dan ook belangrijk om in contact te blijven met uw investeerders